729x308 (2)

Prace nad wydłużeniem Polskiego Bonu Turystycznego rozpoczęte!

W piątek, 2 września Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (PBT). Zgodnie z nowymi przepisami czas na wykorzystanie bonów zostanie przedłużony do końca I kwartału 2023 roku. Potrzebę przedłużenia terminu realizacji programu PBT w takim wymiarze wskazywały we wspólnym stanowisku z 15 lipca Rada Polskiej Organizacji Turystycznej i Rada Ekspertów do spraw Turystyki. Program jednoznacznie pozytywnie ocenili beneficjenci i przedsiębiorcy turystyczni.

Prace nad wydłużeniem Polskiego Bonu Turystycznego rozpoczęte!
Dotychczas z Polskiego Bonu Turystycznego skorzystało już ponad 6,2 mln dzieci. Środki z realizacji bonów trafiając na konta przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego, wsparły ich działalność w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, zdecydowały o zachowaniu płynności finansowej, utrzymaniu zatrudnienia.

  • Potrzeba przedłużenia programu Polskiego Bonu Turystycznego do końca marca 2023 r. zrodziła się na podstawie analiz dotychczasowego stopnia wykorzystywania przez rodziny środków, które lokowane u przedsiębiorców i organizatorów pożytku publicznego stymulują rozwój gospodarczy. Sygnalizowaliśmy potrzebę utrzymania w polskim porządku prawnym rozwiązań mających obopólne korzyści – odciążających budżety polskich rodzin oraz wspierających przedsiębiorców turystycznych dotkniętych skutkami pandemii – powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Wprowadzane w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym zmiany mają na celu w szczególności przesunięcie terminu do dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego (zmiana w art. 7 w ust. 1 i 2 ustawy z 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym). Wydłużenie z 30 września 2022 r. na 31 marca 2023 r. terminu na dokonywanie płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego stworzy zdecydowanej większości osób uprawionych do korzystania z tego bonu możliwość jego pełnego wykorzystania. Będzie to jednocześnie dodatkowe wzmocnienie ekonomiczne krajowej branży turystycznej, której sytuacja ekonomiczna znacznie się osłabiła w związku z restrykcjami obowiązującymi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Polski Bon Turystyczny w wysokości 500 zł przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia i jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Osoby uprawnione, które dotychczas nie aktywowały przysługującego im świadczenia, mogą to zrobić, logując się na swój profil na PUE ZUS. Szczegółowa instrukcja aktywacji bonu dostępna jest na stronie Polskiego Bonu Turystycznego.

Dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł przysługuje dzieciom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Każde dziecko z niepełnosprawnością może otrzymać bon o łącznej wartości 1000 zł. Aktywacja odbywa się poprzez indywidualne konto osoby uprawnionej, która w swoim profilu PUE ZUS ma przyznane świadczenie podstawowe.

Osoby, które jeszcze nie wykorzystały aktywowanych bonów, lub wykorzystały je częściowo, na swoim profilu PUE ZUS mogą także sprawdzić stan posiadanych środków.

Polski Bon Turystyczny jest dokumentem elektronicznym i ma postać 16-cyfrowego, unikalnego kodu, który nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Można wykorzystać go w ponad 29 tysiącach obiektów w całej Polsce: lista obiektów.

Bonem można zapłacić zarówno za wypoczynek rodziny, ferie, wakacje czy jednodniowe wycieczki, jak i zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży – szkolne wycieczki, zimowiska, kolonie i półkolonie, obozy, turnusy rehabilitacyjne czy imprezy turystyczne, łączące minimum dwie usługi turystyczne.

Tags: No tags

Comments are closed.