20230318 Zachełmna (2)

Premier Mateusz Morawiecki w gminie Budzów

Podczas sobotniej wizyty w Małopolsce premier Mateusz Morawiecki odwiedził gminę Budzów w powiecie suskim. Spotkał się z seniorami i zobaczył salę gimnastyczną, na którą społeczność Zachełmnej czekała 70 lat. Premierowi towarzyszył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podczas wizyty premier przypomniał, że rząd przeznacza gigantyczne środki dla gmin wiejskich. Dzięki temu w małych miejscowościach i sołectwach powstają inwestycje latami oczekiwane przez mieszkańców.

Budynek szkoły, który odwiedził premier Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita, został otwarty w sierpniu 1951 r. Jesienią 2022 roku przy szkole zakończyła się budowa nowoczesnej sali gimnastycznej oraz sali przeznaczonej na oddział przedszkolny.

  • Przez 70 lat marzeniem mieszkańców i uczniów szkoły w Zachełmnej było powstanie sali gimnastycznej. W końcu – dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, to się udało. Łącznie samorząd pozyskał ponad 1 mln zł na inwestycję. Całość prac kosztowała 2,6 mln zł. To jest właśnie zrównoważony rozwój: uczniowie z niewielkiej, 90-osobowej szkoły, mają takie same szanse na doskonalenie swoich osiągnięć sportowych jak uczniowie z dużych miast – podkreśla Łukasz Kmita, wojewoda małopolski.

Premier podczas spotkania z seniorami odpowiadał także na pytania. Seniorzy dziękowali szefowi rządu za 13. i 14. emeryturę, która ich zdaniem była dużą pomocą.

Zachełmna to najmniejsza miejscowość w gminie Budzów. Liczy około 600 mieszkańców. Podczas spotkania z premierem obecny był także wójt gminy Jan Najdek.

Rządowe wsparcie dla gminy Budzów

Gmina pozyskiwała już rządowe środki na inwestycje ważne dla mieszkańców. W 2021 roku rozpoczęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów – etap 3, część I i II”, które zakończono w roku 2022. Część II etapu 3 obejmowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3 848,00 m.b. Całkowita wartość robót wynosiła 1 976 166,23 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 800 tys. zł.

Natomiast zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jachówka – etap 1”, które rozpoczęto w 2021 roku, zakończono w 2022 r. Wybudowano 4 908,30 m.b. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 915 524,56 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich w kwocie 2 058 496,04 zł. Pozostałe koszty sfinansowano m.in. w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

W 2022 roku rozpoczęto natomiast zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Jachówka – etap 2 i 3”, którego zakończenie jest planowane na sierpień 2023 r. Jego wartość wynosi 9 291 972,62 zł. Zadanie to zostanie dofinansowane w kwocie 8 827 373,99 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

  • Gmina Budzów wykorzystuje też środki rządowe do poprawy stanu infrastrktury drogowej. W tym roku rozpoczęła realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych w sołectwa: Bieńkówka, Budzów, Baczyn, Jachówka, Palcza, Zachełmna w gminie Budzów”. Wartość zadania to 4 887 431,56 zł. Dofinansowanie otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład to 4 643 059,98 zł – dodaje wojewoda Kmita.
Tags: No tags

Comments are closed.