729x308 (4)

Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego

Społeczny i gospodarczy rozwój województwa śląskiego poprzez budowę nowych sektorów gospodarki, ochrona istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy, a także poprawa sytuacji przedsiębiorców i obywateli, to cele podpisanej przez Prezydenta ustawy o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego.

Celem działania Funduszu jest wspieranie procesu transformacji województwa śląskiego tak, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego.

To niezwykle dobra wiadomość, że prezydent podpisał ustawę o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego. Śląsk to region z ogromnym potencjałem. Chcemy, żeby jeszcze bardziej przyciągał inwestorów, aby powstawały nowe, innowacyjne miejsca pracy. Dzięki Funduszowi transformacja województwa stanie się łatwiejsza zarówno dla przedsiębiorców jak i obywateli

– zaznacza minister Waldemar Buda.

Projekt ustawy o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego był szeroko konsultowany z partnerami społecznymi. Dzięki temu został skonstruowany tak, że rzeczywiście odpowiada na wyzwania, jakie stają przed mieszkańcami regionu. To pomoc nie tylko dla przedsiębiorstw. Uruchomione zostaną też działania na rzecz ochrony zdrowia czy pielęgnowania dziedzictwa kulturowego

– mówi wiceminister Olga Semeniuk-Patkowska.

Fundusz został zaprojektowany z myślą o tym, aby pomóc przedsiębiorcom, którzy doświadczyli negatywnych procesów związanych z transformacją i ograniczyli bądź zrezygnowali z prowadzenia własnych firm.

Fundusz będzie wpierał przedsiębiorców także spoza Śląska z tym, że efekt takiego wsparcia będzie musiał służyć realizacji transformacji regionu.

Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego

Powołanie Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego wynika z realizacji postanowień Umowy Społecznej z górniczymi związkami zawodowymi (z 28 maja 2021 r.) dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego i wybranych procesów transformacji województwa śląskiego w perspektywie 2049 roku.

Celem Funduszu jest skoordynowanie transformacji terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych z transformacją województwa śląskiego.

Będzie działał w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach.

Jakie działania?

Fundusz będzie realizował zadania o charakterze inwestycyjnym, jak i z zakresu wspierania kształcenia, cyfryzacji i promocji regionu. Powstaną dedykowane programy wspierające poszczególne grupy społeczne. Uruchomione zostaną działania na rzecz ochrony zdrowia i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego Śląska.

Instrumenty

Realizacja zadań publicznych będzie możliwa dzięki wykorzystaniu szerokiego katalogu instrumentów podobnych do tych, którymi posługuje się Polski Fundusz Rozwoju S.A. To m.in. wsparcie finansowe, emisja obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach czy przystępowanie do spółek osobowych.

Więcej informacji.

Tags: No tags

Comments are closed.