Prototyp wielkiej turbiny wiatrowej Vestasa już pracuje. To dobra informacja m.in. dla polskich spółek

Duński producent poczynił kolejny krok ku wprowadzeniu na rynek nowego modelu turbiny wiatrowej

Tags: No tags

Comments are closed.