Przebudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego

Przebudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego ze wsparciem unijnym

Przebudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego. 14 grudnia 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie dla projektu „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, etap I”.

Fundusze UE na przebudowę Warszawskiego Węzła Kolejowego
– Prace na warszawskiej linii średnicowej to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Inwestycja niezwykle ważna, oczekiwana i potrzebna, pozwoli zwiększyć zdolności przepustowe warszawskiego węzła kolejowego. Mam nadzieję, że prace przebiegną sprawie, a ich efekty ułatwią pasażerom podróżowanie koleją w aglomeracji warszawskiej – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Zgodnie z postanowieniami umowy wartość zaplanowanej inwestycji wyniesie ponad 1,3 mld zł. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

– Rozwój infrastruktury transportowej jest jednym z celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dlatego jako CUPT kompleksowo wspieramy beneficjentów w ich realizacji, w tym PKP Polskie Linie Kolejowe SA, który zmodernizuje kolejne stacje kolejowe. Dzięki środkom z Unii Europejskiej polski transport staje się bardziej nowoczesny, bezpieczny i komfortowy, co odczuwa każdy obywatel Polski – stwierdziła Joanna Lech, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Warszawski Węzeł Kolejowy jest istotnym elementem infrastruktury kolejowej w skali Polski oraz Europy. Kluczowym elementem WWK jest linia średnicowa obejmująca odcinek linii kolejowych pomiędzy stacjami Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, który przebiega częściowo tunelem średnicowym przez ścisłe centrum Warszawy. Linia średnicowa jest podzielona na część dalekobieżną i podmiejską. Na linii średnicowej prowadzony jest wyłącznie ruch pasażerski.

Przebudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego

Projekt stanowi część następujących korytarzy transportowych TEN-T Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie oraz Morze Północne – Morze Bałtyckie.

Projekt przewiduje:

przebudowę 2 stacji (Warszawa Zachodnia i Warszawa Główna);
budowę 2 wiaduktów;
przebudowę 2 wiaduktów;
budowę 4 kładek dla pieszych;
przebudowę 1 przejścia podziemnego dla pieszych.
Zgodnie z założeniami łączna długość odcinków objętych projektem wynosi ponad 20 km. Dodatkowo projekt obejmuje dostosowanie stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby podróżnych.

Beneficjentem projektu jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Tags: No tags

Comments are closed.