729x308 (1)

Rada UE przyjęła Agendę dla Turystyki 2030

Rada UE przyjęła konkluzje ustanawiające europejską Agendę dla Turystyki 2030 obejmującą wieloletni plan prac Unii Europejskiej i jej państw członkowskich.

Ostatnie lata kryzysów pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie odcisnęły piętno na ekosystemie turystycznym krajów Unii Europejskiej. Otaczająca rzeczywistość skłoniła Radę Unii Europejskiej do przyjęcia Agendy dla Turystyki 2030, podkreślając tym samym, że należy chronić sektor turystyki, a jednocześnie opracować przyszłościową wizję, aby wykorzystać gotowość wielu Europejczyków do zmiany nawyków dotyczących podróżowania i turystyki, tak by stały się one bardziej zrównoważone i odpowiedzialne.

W dokumencie określona została wizja na przyszłość, a ta zakłada m.in.:

  • wdrażanie transformacji ekologicznej i cyfrowej w ekosystemie turystycznym, która musi opierać się na współpracy między zainteresowanymi stronami z różnych sektorów a podmiotami publicznymi i prywatnymi na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, z poszanowaniem zasady pomocniczości i proporcjonalności,
  • podnoszenie umiejętności zawodowych i zwiększanie elastyczności biznesowej, które doprowadzą do poprawy odporności i równowagi ekosystemu turystycznego,
  • konieczność zapewnienia większej przejrzystości w stosunkach między gospodarzami, platformami internetowymi i organami publicznymi, aby udostępnić wiarygodne dane na temat krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych,

Tekst nowej Agendy jest dostępny na stronie internetowej Rady.

Tags: No tags

Comments are closed.