729x308 (5)

Raport z badań „Zdrowie dzieci w pandemii COVID-19”

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, wynika że w pierwszym roku pandemii aż 23% uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej częściej niż przed nią jadło słodycze i aż 17% ośmiolatków częściej sięgało po słone przekąski. Wzrosła więc liczba dzieci z nadwagą lub otyłością.

konfa_1
Specjaliści Instytutu Matki i Dziecka, przy zaangażowaniu sieci koordynatorów wojewódzkich oraz pielęgniarek szkolnych, w 2021 roku przeprowadzili badania w 109 szkołach z 16 województw w Polsce wśród uczniów drugich klas szkół podstawowych i ich rodziców. Jest to badanie w ramach programu DINO-PL (Diagnoza – Interwencja – Nadciśnienie – Otyłość), realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Z przeprowadzonych badań wynika, że liczba dzieci 8-letnich z nadwagą i otyłością zwiększyła się z 32,2% w 2018 roku do 35,3% w 2021 roku. Podwyższone wartości skurczowego ciśnienia tętniczego krwi występowały u 27,1% uczniów klas drugich, a rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi – u 21,9%. Cały raport z badań można znaleźć na stronie IMiD.

– W związku z nieustannym wzrostem odsetka dzieci z nadwagą oraz dzieci otyłych prognozujemy wzrost negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Musimy systematycznie monitorować stan zdrowia dzieci z nadmiarem masy ciała, a szczególnie dzieci otyłych, których wyniki wykraczają poza bilanse zdrowia oraz dzieci z podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego krwi – mówi prof. dr hab. med. i n. o zdr. Anna Fijałkowska, zastępcaca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Matki i Dziecka, Kierownik Zakładu Kardiologii IMiD.

– Pandemia COVID-19 miała negatywny wpływ na zachowania zdrowotne oraz dobrostan psychiczny dzieci. Dlatego wdrożenie strategii naprawczych i prewencyjnych to współczesne priorytety. Pamiętajmy, że prawidłowy i harmonijny rozwój fizyczny uważany jest za główny pozytywny miernik zdrowia – podkreśla dr n. med. Tomasz Maciejewski – Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka.

Niekorzystne są również wyniki badań dotyczących czasu spędzanego przez dzieci przed ekranem telewizora, smartfona czy komputera, w celach niezwiązanych z edukacją. Według rodziców badanych dzieci czas przed ekranem zwiększył się w trakcie pandemii zarówno w ciągu tygodnia (43,6%), jak i w weekendy (37,4%). Uczniowie przebywali głównie w domu, a tym samym bez regularnych, codziennych kontaktów z rówieśnikami, wspólnej zabawy i aktywności fizycznej.

Niepokoi także wzrastający odsetek dzieci z gorszym samopoczuciem oraz z problemami zdrowia psychicznego. Niemal 8% dziewcząt i 6% chłopców z klas 2, ocenianych w końcu 2021 r., zaklasyfikowano do grupy dzieci z objawami depresji.

– W odpowiedzi na te niepokojące wyniki wskazujące na negatywny bilans ostatnich lat w aspekcie zdrowia naszych dzieci, po pierwsze poszerzamy spektrum prowadzonych badań, a po drugie przygotujemy strategię na rzecz zdrowia dzieci. Badania będą prowadzone wśród wybranej grupy 1 tys. dzieci, począwszy od rozpoczęcia edukacji w klasie pierwszej przez kolejne lata nauki. Strategia, która powstanie pod auspicjami ministerstwa zdrowia przy współudziale ministerstw edukacji, sportu i rolnictwa, skupi w jednym miejscu wszystkie nasze działania na rzecz odwrócenia negatywnego trendu w zdrowiu naszych dzieci. Strategia powstanie w ciągu najbliższych 3 miesięcy – wyjaśnia minister zdrowia Adam Niedzielski.

Tags: No tags

Comments are closed.