_MG_9804

Relacja z IX edycji Sustainable Economy Summit!

22-23 maja 2023 roku, w hotelu Sheraton Grand Warsaw, miała miejsce IX edycja dwudniowej konferencji „Sustainable Economy Summit”. Podczas siedmiu paneli dyskusyjnych oraz pięciu prezentacji, zaproszeni eksperci omówili najważniejsze zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem oraz odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu. Zwieńczeniem wydarzenia była wieczorna gala rozdania nagród „Diamentów Sustainable Economy”, w trakcie której uhonorowaliśmy przedsiębiorstwa i osoby, które szczególnie wyróżniły się na polu odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się wystąpieniem Gościa Specjalnego – Prof. Witolda Orłowskiego, Profesora Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Głównego Doradcy Ekonomicznego PwC Polska. Profesor Orłowski poruszył kwestie związane z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju, wskazując, że głównym hamulcem starań o dekarbonizację gospodarki są wysokie ceny energii, na które wpływa tocząca się wojna w Ukrainie. W trakcie swojego wystąpienia, Pan Profesor podkreślał również, że ESG jest nie tylko wyrazem troski o naszą planetę, ale też próbą osiągnięcia niezależności od dostaw surowców energetycznych, m.in. z Rosji.

Po wystąpieniu inauguracyjnym nadszedł czas na pierwszy panel dyskusyjny pod tytułem: „Po dobrej stronie mocy – odpowiedzialni w biznesie”, którego moderatorem był Dr hab. Bolesław Rok, Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie. Udział w dyskusji wzięli: Teresa Aldea, Kierowniczka ds. zrównoważonego rozwoju, Carlsberg Polska, Krzysztofa Bełz, Menadżerka ds. Partnerstw Zrównoważonego Rozwoju, Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie, Agnieszka Łyczak-Szymczyk, Sustainability Manager, BASF Polska, Katarzyna Ochman, Director, Safety, Health & Environment, AstraZeneca Pharma Poland, Magdalena Olborska, ESG Manager, Samsung Electronics Polska, Filip Orliński, Dyrektor Biura Strategii Korporacyjnej i Projektów Strategicznych, InPost, Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Dyskusja panelistów skupiła się na omówieniu znaczenia zrównoważonego rozwoju dla firm oraz na tym, jak staje się on niezbędnym elementem we współczesnym rynku. Omawiano także różnicę między zmianą wizerunku organizacji a zmianą jej tożsamości w kontekście zrównoważonego rozwoju. Prelegenci próbowali również odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy przygotowani do większego zaangażowania i większej odpowiedzialności za nasz wpływ na środowisko, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę przepisów regulujących kwestie związane z ESG. Skupiono się na przedstawieniu praktycznych i skutecznych rozwiązań w zakresie strategii ESG i na tym, czy takie strategie mogą przynieść oczekiwane zyski w długoterminowej perspektywie. Na koniec został poruszony również temat wpływu obowiązku raportowania ESG na produkcję oraz łańcuchy dostaw. Omawiano również świadomość konsumentów dotyczącą pochodzenia produktów i śladu węglowego.

Po przerwie networkingowej swoją prezentację pt. “The Inconvenient Truth About Corporate Sustainability: Why Greenwashing Won’t Cut It Anymore” wygłosili Ireneusz Borowski – Country Manager Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Dassault Systèmes i Philipp Glonner – Co-Founder & CEO, ARTHUR BUS GmbH. Przedstawili analizę tematu zrównoważonego rozwoju w kontekście korporacji. Skupili się na omówieniu potrzeby autentycznego zaangażowania firm w działania proekologiczne oraz społeczne, zamiast polegania na powierzchownych praktykach greenwashingu. Podkreślili, że dzisiejsi konsumenci są coraz bardziej świadomi i wymagający, oczekując rzeczywistych zmian i zobowiązań. Mówcy podzielili się również praktycznymi przykładami i strategiami, które mogą pomóc firmom w budowaniu wiarygodnej i autentycznej strategii zrównoważonego rozwoju, uwzględniającej zarówno aspekty środowiskowe, jak i społeczne. Omówione zostały również wyzwania, z jakimi zmaga się europejski sektor transportu w związku z dekarbonizacją.

Następnie nadszedł czas na panel drugi: “Zrównoważone rolnictwo i produkcja żywności”, którego moderatorem był: Prof. dr hab. Marian Podstawka, Profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Członek Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, a udział w dyskusji wzięli: Dr. inż. Andrzej Gantner, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, Wiesław Hałucha, Prezes Zarządu, Alventa, Marcin Jakub Kruczyński, Dyrektor Generalny, Foss Polska, Marta Tworek, Koordynatorka ds. Zrównoważonego Rozwoju, Smithfield Polska, Izabela Wawerek, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Biznesu, Syngenta Polska.

W trakcie panelu zostały poruszone m.in kwestie nowoczesnych technologii, innowacji przyjaznych środowisku oraz trendy konsumenckie vs produkcja żywności. Prelegenci omówili również strategie producentów nawozów w zakresie innowacji i dostarczania bardziej ekologicznych rozwiązań, które mogą zmniejszyć negatywne skutki zmian klimatycznych na rolnictwo. Eksperci omawiali także sposoby zmniejszenia ilości marnowanej żywności w całym procesie produkcji, dystrybucji, sprzedaży i konsumpcji. Panel podsumowano dyskusją na temat sposobów i praktyk, które mogą znacznie zmniejszyć ilość żywności, trafiającej na śmietnik.

Po przerwie lunchowej miała miejsce prezentacja pt. “Zielone patenty czyli dokąd zmierza technologia czystych energii?” wygłoszona przez Konrada Ptasińskiego, PhD z JWP Patent & Trademark Attorneys. W swoim wystąpieniu przedstawił aktualne trendy w rozwoju zielonych technologii oraz omówił znaczenie ochrony intelektualnej w tym obszarze. Skoncentrował się również na roli patentów jako narzędzi wspierających postęp technologiczny, a także na wyzwaniach związanych z ich uzyskiwaniem w kontekście technologii czystych energii. Objaśnił także istotną rolę, jaką pełni rzecznik patentowy w procesie tworzenia i rozwijania innowacji. Prezentacja miała na celu zwiększenie świadomości na temat znaczenia patentów dla rozwoju zielonych technologii i ich roli w tworzeniu zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Po wystąpieniu Pana Konrada nadszedł czas na trzeci panel dyskusyjny pt. “Neutralność klimatyczna dzięki innowacjom”, którego moderatorem był Dr inż. Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group. Udział w dyskusji wzięli: Dominika Bagińska-Chyłek, ESG Manager, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Piotr Maciak, Prezes Zarządu, Nordkalk i Członek Zarządu Grupy Nordkalk odpowiedzialny za Region Centralnej Europy, Dariusz Jasak, Prezes Zarządu, Seen Technologie, Anna Kułach, Prezes Zarządu, CFO, E.ON Foton, Dr inż. Konrad Ptasiński, Rzecznik patentowy, JWP Rzecznicy Patentowi, Marcin Ujejski, Prezes Zarządu, Blue Timber, Prezes Spółki Giełdowej BeLeaf.

W trakcie panelu dyskusyjnego zaproszeni do dyskusji goście wskazywali na innowacyjne rozwiązania w firmach, które reprezentują. Omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące alternatywnych źródeł energii i ich roli w obliczu rosnących cen i ograniczonego zasobu surowców. Dyskutanci próbowali również odpowiedzieć na pytanie, czy instalacja systemów wychwytywania dwutlenku węgla może przyczynić się do redukcji poziomu emisji? Podczas panelu poruszono również kwestię inwestycji w działy badań i rozwoju w dużych koncernach oraz znaczenia współpracy między działami R&D i naukowcami. Dyskutowano także o tym, jak wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce odnawialnej może przyczynić się do poprawy jakości środowiska. Na koniec zostały omówione również warunki, które muszą zostać spełnione, aby Polska mogła stać się centrum zielonych innowacji oraz jakie korzyści niesie za sobą udział w partnerstwach europejskich, takich jak #HorizonEurope, dla polskich firm.

Czwartą, ostatnią w tym dniu dyskusję panelową pt. “Mental health i wellbeing organizacji” moderował Prof. Rafał Ohme, CEO, Digital Emotions. Udział w dyskusji wzięli: Katarzyna Duzinkiewicz, Director People Experience, Pfizer Polska, Mariola Pilas-Kołodziej, Dyrektor Centrów Medycznych Harmonia, LUX MED, Weronika Ławniczak, Pomysłodawczyni i CEO Instytutu Zdrowia i Urody Holispace w Warszawie, Janusz Szulik, Prezes Zarządu spółek TU INTER Polska i TU INTER-ŻYCIE Polska.

Dyskutanci omawiali znaczenie dobrostanu psychicznego dla organizacji oraz wpływu emocji i stresu na efektywność pracowników. Podkreślano, jak ważne jest uwzględnienie potrzeb pracowników w obszarze zdrowia psychicznego oraz tworzenie odpowiednich struktur i programów, które będą wspierać ich dobrostan. W kontekście przyszłości wellbeingu i benefitów pracowniczych, paneliści odpowiedzieli na pytanie, jakie świadczenia można zaoferować pracownikom w ramach corporate wellness? W trakcie panelu zostały również poruszone kwestie nowoczesnych technologii i innowacji, m.in czat GPT, który zdaniem moderatora ma potencjał do przyczynienia się do rewolucji w edukacji i biznesie poprzez personalizację, automatyzację i udoskonalenie komunikacji. Dyskutowano także o różnorodnych programach i inicjatywach, które mają na celu poprawę zdrowia psychicznego pracowników, takich jak dostęp do terapii, programy redukcji stresu, wsparcie w radzeniu sobie z emocjami czy promowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym.

DZIEŃ 2

Drugi dzień Sustainable Economy Summit zainaugurowało wystąpienie Gościa Specjalnego – Pana Kamila Wyszkowskiego – Przedstawiciela Krajowego, Dyrektora Wykonawczego UN Global Compact Network Poland, Przedstawiciela UNOPS w Polsce. Jego prezentacja, zatytułowana „Czy wojna w Ukrainie zahamowała proces klimatyczny ONZ?” skupiała się na ważnym zagadnieniu związanym z wpływem wojny na globalne działania na rzecz ochrony środowiska. Wojny i konflikty zbrojne niejednokrotnie doprowadzają do poważnych szkód dla środowiska naturalnego. Często dochodzi do zniszczeń infrastruktury, w tym instalacji energetycznych, przemysłowych i transportowych, co może prowadzić do wzmożonej emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. W swojej prezentacji Pan Kamil wskazał również na potrzebę większego zrozumienia oraz aktywnego zaangażowania w działania na rzecz pokoju, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Po wystąpieniu płynnie przeszliśmy do pierwszego panelu dyskusyjnego pt. “Zielone inwestycje i źródła ich finansowania”, którego moderatorem był Dr Szymon Sikorski, Pełnomocnik, Asystent Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Udział w dyskusji wzięli: Andrzej Bułka, Prezes Zarządu, Fracht FWO Polska, Ewa Mochocka, Associate Partner, Lider Doradztwa w zakresie Pozyskania Finansowania i Restrukturyzacji (Capital & Debt Advisory), Zespół Strategii i Transakcji, EY Polska, Agata Staniewska-Bolesta, Dyrektorka Zarządzająca Offshore, Ørsted, Marta Saracyn, ESG Risk Strategy Manager, Bank Gospodarstwa Krajowego, Andrzej Zduńczyk, Dyrektor Rynku Instytucji Finansowych, BIK.

W ramach tego panelu omówione zostały strategie, które firmy energetyczne mogą przyjąć, aby inwestować w zrównoważony, zielony rozwój. Dyskutowano także na temat możliwości transformacji energetycznej w kierunku bardziej zrównoważonych źródeł energii oraz przedstawiono przykłady najlepszych praktyk w zakresie inwestycji w zielone technologie. Paneliści odpowiadali również na pytanie, jakie są kluczowe czynniki i wyzwania związane z przekształceniem systemu energetycznego w bardziej zrównoważony sposób oraz jakie są korzyści społeczno-ekonomiczne takiej transformacji? Rozważano rolę inwestycji w morską energetykę wiatrową jako fundamentu dla transformacji polskiej energetyki. Podkreślano potrzebę rozwoju infrastruktury offshore w Polsce i omawiano sposoby przyspieszenia tego procesu w kontekście założeń RePower EU – programu mającego na celu rozwój energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

Po przerwie networkingowej przyszedł czas na drugi panel dyskusyjny pt. “Zielona Cyfryzacja”. Panel został prowadzony w języku angielskim, a jego moderatorem był Dr hab. Rafał Mrówka, Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania, Dyrektor Biura Programów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Udział w dyskusji wzięli: Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Dassault Systèmes, Tomasz Dziki, Wiceprezes Zarządu, Współwłaściciel, Britenet, Dariusz Kwieciński, Prezes Zarządu, Fujitsu, Jens Lovejus, Regional Director, SoftwareONE, Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski, Założyciel, Prezes Zarządu, InPhoTech, Tomasz Sobol, Cloud Product Manager, OVHcloud, CEE.

Eksperci omawiali innowacyjne zastosowania zielonych technologii cyfrowych. Podkreślali, że poza samymi technologiami istotne jest zmienienie sposobu myślenia. Przemiana w kierunku zielonej cyfryzacji wymaga nie tylko wprowadzenia nowych rozwiązań, ale również przejścia na zieloną mentalność. Przedstawiono interesujące przykłady, które pokazały, jak zielone technologie mogą upraszczać życie i przyczyniać się do transformacji społeczno-gospodarczej. Ponadto, omówiono rolę regulacji prawnych w wspieraniu transformacji. Uczestnicy panelu podkreślili również konieczność opłacalności zielonych technologii. Przekonanie do ich wartości musi wynikać z ich realnych korzyści i pozytywnego wpływu na życie i środowisko. Wartościowe przypadki sukcesu pełnią ważną rolę w pokazywaniu kierunku transformacji i inspiracji dla innych podmiotów.

Trzecią, ostatnią w tym dniu dyskusję panelową pt. “Gospodarka cyrkularna” moderował Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, Profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Udział w dyskusji wzięli: Robert Chciuk, Dyrektor, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Dariusz Jasak, Prezes Zarządu, Seen Technologie, Andrzej Losor, Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu, Górażdże Cement, Michał Mikołajczyk, Prokurent, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Grzegorz Skrzypczak, Prezes Zarządu, ElektroEko.

W trakcie panelu eksperci omawiali kluczowe tematy związane z potrzebą przejścia z gospodarki liniowej na model obiegu zamkniętego, który jest niezbędny dla przetrwania planety. Panel skupił się także na roli biznesu w budowaniu wzorców świadomej konsumpcji oraz na wyzwaniach i barierach związanych z efektywnym funkcjonowaniem rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dużą uwagę poświęcono efektywnemu zagospodarowaniu odpadów, a także przedstawiono przykłady i dobre praktyki dotyczące wykorzystania surowców pochodzących z odpadów. Omówiono również innowacyjne technologie i nowoczesne systemy w dziedzinie recyklingu.

Pierwszy dzień konferencji Sustainable Economy Summit można obejrzeć pod tym linkiem.

Drugi dzień konferencji Sustainable Economy Summit można obejrzeć pod tym linkiem.

Diamenty Sustainable Economy

Po zakończeniu części merytorycznej konferencji przyszedł czas na wieczorną galę, którą uroczyście otworzyli Beata Radomska – CEO Executive Club oraz prof. dr hab. Michał Kleiber – Przewodniczący Rady Executive Club, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Unesco, Kawaler Orderu Orła Białego.  

Punktem kulminacyjnym Gali było rozdanie statuetek, w 10 Kategoriach Konkursowych,  które uhonorowały najlepsze przedsiębiorstwa oraz wybitnych menedżerów i liderów biznesu.

Wśród laureatów konkursu znaleźli się:

Lider zrównoważonej produkcji

Armatura Kraków

Lider zrównoważonego budownictwa

Kajima Poland

Lider ekologii w energetyce

Tauron

Wyróżnienie: DB Energy

Lider technologii dla zrównoważonego rozwoju

Go4Energy

Lider neutralności klimatycznej

Carlsberg Polska

Wyróżnienie: Lidl Polska

Lider zrównoważonego finansowania

Bank Gospodarstwa Krajowego

Lider społecznej odpowiedzialności

Coca-Cola HBC

Wyróżnienie: Samsung Electronics Polska

Lider etyki w biznesie

Smithfield Polska

Wyróżnienie: Sefako

Lider różnorodności

AstraZeneca Pharma Poland

Wyróżnienie: mBank, Orange

Wizjoner odpowiedzialnego biznesu

Katarzyna Zawodna Bijoch, CEO & Prezeska, Spółka biurowa Skanska w CEE


Galę Diamentów Infrastruktury i Budownictwa można obejrzeć pod tym linkiem.

Organizator: Executive Club

Patroni Honorowi:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Collegium Civitas, UN Global Compact Network Poland, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Grupa PFR, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, Szkoła Główna Handlowa

Partner Strategiczny: Pfizer

Partner Główny: AstraZeneca

Partnerzy Złoci:

BeLeaf, Carlsberg Polska, Dassault Systemes, Samsung, Smithfield Polska

Partnerzy:

Alventa, APA Group, Basf, Bank Gospodarstwa Krajowego, Biuro Informacji Kredytowej, Branżowe Punkty Kontaktowe, Coca-Cola HBC, E.ON Polska, ElektroEko, EY, FOSS, Fracht Group, Fujitsu, Górażdże, Holispace, InPost, JWP, Lidl Polska, Łukasiewicz ORGMASZ, MIPIM, Nordkalk, R3, Rekopol, SEEN technologie, Sefako, SoftwareONE, Syngenta

Złoty Partner Gali:

Basf

Partnerzy Gali: 

Alventa, AstraZeneca, Carlsberg Polska, HREIT, Lidl Polska, Pfizer

Patroni Społeczni:

Integracja, Fundacja mam marzenie, Pracownia zrównoważonego rozwoju, Polska Akcja Humanitarna, Siemacha

Partner Merytoryczny:

CIGNO

Partner Techniczny:

Probrand

Główni Patroni Medialni:

Executive Magazine, Polska Press Grupa, Strefa Biznesu, Biznes Ekologia, Eco Miasto

Patroni medialni:

Biomasa.pl, Ecoekonomia.pl, Eco-news.pl, ESGinfo.pl, HaleprzemysłowePlus, Investor Real Estate Expert, Kapitał Polski, PAP MediaRoom, Strefa Nieruchomości, Polska Ekologia, Ekonatura, Obserwator Gospodarczy, Staleo.pl, Teraz Środowisko

Autor: Anastazja Lach, redaktorka prowadząca Executive Magazine

Tags: No tags

Comments are closed.