729x308 (3)

Rozmowy o rolnictwie w gronie dyplomatów

Rozmowy o rolnictwie w gronie dyplomatów
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego akredytowanymi w Polsce.

Doroczne spotkanie przedstawicieli polskiej administracji odpowiedzialnej za sprawy rolne z przedstawicielami zagranicznych placówek zostało zorganizowane we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. XIX-wieczne mury Fortu Legionów w Warszawie gościły szefów placówek akredytowanych w Polsce, radców zajmujących się sprawami rolnymi i handlowymi, a także przedstawicieli organizacji branżowych, bilateralnych izb gospodarczych oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez MRiRW.
– Współpracujemy na co dzień, wymieniając się doświadczeniami i informacjami, dążąc do zacieśniania relacji pomiędzy naszymi krajami z korzyścią dla naszych gospodarek i w interesie naszych rolników. Za tę dobrą współpracę chciałbym Państwu serdecznie podziękować – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk, witając zagranicznych gości.

Polskie rolnictwo w obliczu wyzwań
Szef polskiego resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że tym razem spotkanie odbywa się w trudnym i niespokojnym czasie, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna.

– Mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym i znacznym wzrostem kosztów produkcji i cen żywności. W tych warunkach zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i stabilności łańcuchów dostaw nabrało kluczowego znaczenia – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Polski eksport towarów rolno-spożywczych
Szef resortu rolnictwa podkreślił, że mimo obecnych wyzwań wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski w 2021 r. wzrosła o blisko 10 proc., osiągając wartość 37,4 mld EUR.

– Staramy się, aby polskie produkty były synonimem najwyższej jakości i najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki stałemu rozwojowi technicznemu, technologicznemu i organizacyjnemu sektora spożywczego Polska weszła do czołówki nowoczesnych i innowacyjnych europejskich producentów żywności – zaznaczył wicepremier Kowalczyk.

Działania resortu dla polskiego rolnictwa
Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje szereg działań, które wzmacniają i rozwijają polskie rolnictwo i polską wieś w czasie, kiedy wzrost cen energii i nawozów przekłada się na wzrost kosztów produkcji rolniczej, a w konsekwencji – wzrost cen żywności.

Polski Plan Strategiczny dla WPR
Wicepremier Kowalczyk przypomniał też, że w przyszłym roku wchodzi w życie zreformowana Wspólna Polityka Rolna (WPR), której wdrażanie wiąże się z koniecznością opracowania przez państwa członkowskie Planów Strategicznych i uzyskania ich akceptacji przez Komisję Europejską. Dodał jednocześnie, że przygotowany przez Polskę – i zatwierdzony prze KE – Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023–2027 będzie dodatkowym elementem stabilności dla gospodarstw rolnych, niezależnie od sytuacji międzynarodowej.

Zapraszając dyplomatów do degustacji polskich specjałów, wicepremier Kowalczyk zachęcił zagranicznych gości do tego, aby stali się ambasadorami polskich smaków i polskiej kuchni w krajach, z których pochodzą.

Tags: No tags

Comments are closed.