6681b14e-5c34-4014-9a8c-1ec667f43ebc

Ruszają prace nad dokumentacją dla S10 od Włocławka do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

4 sierpnia 2022 r. podpisane zostały dwie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi ekspresowej S10, która połączy autostradę A1 koło Włocławka z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Zadaniem projektantów będzie opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S10 oraz fragmentu S50 (od DK50 do S7).

– Trasa ekspresowa S10 stanowi niezwykle istotny element sieci najważniejszych połączeń drogowych, tworzących Transeuropejską sieć transportową TEN-T. Odcinki, na opracowanie których dziś podpisane zostały umowy, połączą aglomerację bydgosko-toruńską z aglomeracją warszawską, zapewniając również wygodny dojazd drogami szybkiego ruchu dla Płocka. S10 to inwestycja, która przyczyni się do poprawy warunków podróżowania pomiędzy wieloma regionami kraju – powiedział wiceminister Rafał Weber.

Opracowanie dokumentacji dla S10 podzielono na dwie części. Pierwsza obejmuje odcinek tej trasy na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, a druga pozostałą część S10 i fragment S50 w granicach woj. mazowieckiego. Dokumentacja obejmie również połączenie S10 z Płockiem, które będzie zapewnione poprzez dwujezdniową DK60.

Wartość prac, które wykona konsorcjum TPF (lider) i Databout (partner), to ponad 22 mln zł.  Na realizację umów przewidziano 44 miesiące. W zależności od ostatecznie wybranego wariantu przebiegu S10 powstanie ok. 100 km nowego, ekspresowego połączenia drogowego między dwoma województwami oraz około 20 km S50.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej

W lipcu 2022 r. rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla dwóch odcinków zachodniego fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Połączą one drogę ekspresową S10 w okolicy Naruszewa pod Płońskiem z S7 na południe od Warszawy. Podpisane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad umowy obejmują opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej dla odcinków, które zostaną zrealizowane jako droga ekspresowa S50 i autostrada A50. Więcej na ten temat na stronie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rusza-projektowanie-dwoch-odcinkow-obwodnicy-aglomeracji-warszawskiej

Tags: No tags

Comments are closed.