729x308 (1)

Sekretarz Stanu Andrzej Gut-Mostowy spotkał się z Wiceministrem Młodzieży i Sportu Ukrainy ds. Integracji Europejskiej

4 sierpnia Sekretarz Stanu Andrzej Gut-Mostowy spotkał się z Andryiem Chesnokovem, Wiceministrem Młodzieży i Sportu Ukrainy ds. Integracji Europejskiej. Wiodącym tematem spotkania, które odbyło się w siedzibie resortu, był program współpracy w obszarze sportu oraz sytuacja polityczna związana z wojną na Ukrainie.

Podczas spotkania Minister Chesnokov podziękował za pomoc, którą otrzymali obywatele ukraińscy,
w tym sportowcy, po wybuchu wojny, a także za aktywne działania Ministra Sportu i Turystyki na rzecz sankcji dla Rosji i Białorusi. Wskazał, że ważne jest, aby sankcje dotyczące udziału rosyjskich
i białoruskich sportowców oraz działaczy sportowych zostały utrzymane.

– Od początku wojny byliśmy za usunięciem Rosji i Białorusi z organizacji międzynarodowych zajmujących się sportem oraz turystyką. Minister Bortniczuk wystosował pismo do ministrów ds. sportu UE z apelem o ograniczenie współpracy z rządem rosyjskim, ale także o odebranie Federacji Rosyjskiej praw do organizacji wydarzeń sportowych. Efektem podejmowanych działań były dwa wspólne oświadczenia ministrów sportu podpisane 8 marca oraz 4 lipca br. Skutecznie apelowaliśmy również o usunięcie Rosji ze Światowej Organizacji Turystycznej – powiedział Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Rozmowa dotyczyła także możliwości podpisania Programu Współpracy w obszarze sportu pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Młodzieży i Sportu Ukrainy na lata 2023 – 2024.

Zapisy programu miałyby obejmować współpracę między władzami publicznymi oraz federacjami sportowymi obu państw w obszarze sportu wyczynowego, sportu dla wszystkich, infrastruktury sportowej oraz walki z dopingiem.

Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainie polskie Ministerstwo Sportu i Turystyki aktywnie domaga się zakazu udziału Rosji i Białorusi w międzynarodowym sporcie.

Wiele polskich federacji sportowych i klubów sportowych zorganizowało treningi dla ukraińskich sportowców, a także zapewniło im zakwaterowanie.

Tags: No tags

Comments are closed.