Śnięte ryby w Czarnej Hańczy. Służby badają sprawę

W dniu 9.04.2023 r. o godz. 18.30 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Suwałkach wpłynęła informacja z KM PSP Suwałki dot. „śnięcia ryb” w rz. Czarna Hańcza, na wysokości suwalskich bulwarów (ul. Mickiewicza – ul. Kościuszki).

Inspektorzy WIOŚ bezpośrednio po zgłoszeniu przeprowadzili oględziny w terenie. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ pobrało 2 próby do badań laboratoryjnych, przy ul. Ogrodowej oraz „suwalskich bulwarach”.

W trakcie oględzin nie stwierdzono obecności „śniętych ryb”. Woda w rzece była klarowna. Podstawowe parametry fizyko – chemiczne zbadane miejscowo tj. przewodność elektrolityczna (zasolenie), pH, zawartość tlenu, były w normie.

W dniu 11.04.2023 r.  przeprowadzono kolejne oględziny rz. Czarna Hańcza, na odcinku Bród Stary – ul. Waryńskiego w Suwałkach. Ponownie nie stwierdzono obecności „śniętych ryb”, a podstawowe parametry fizyko – chemiczne zbadane miejscowo były w normie.

Szczegółowe badania pobranej w dniu 9.04.2023. wody będą znane w ciągu 7 – 10 dni.

Tags: No tags

Comments are closed.