064a56ed-06cd-4c9a-9f1a-3bbb39510b80

Spotkanie Ministra Infrastruktury z ambasadorem Turcji

8 listopada 2023 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk rozmawiał z nowym ambasadorem Turcji w Polsce Raufem Alp Denktaşem. Podczas spotkania w Ministerstwie Infrastruktury omówiono sprawy bilateralne w zakresie transportu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii realizacji kontraktów infrastrukturalnych oraz lotniczych.

8 listopada 2023 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk rozmawiał z nowym ambasadorem Turcji w Polsce Raufem Alp Denktaşem

— Jestem przekonany, że rozpoczęta przez pana misja w Polsce będzie wypełniona wyzwaniami, pełna sukcesów, co będzie skutkować zacieśnieniem współpracy polsko-tureckiej — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

— Chciałbym podkreślić, że jest to moja pierwsza wizyta po przyjęciu listów uwierzytelniających przez pana Prezydenta, liczę na zacieśnienie relacji pomiędzy naszymi narodami. W tym momencie mamy już wysokie obroty handlowe, natomiast te liczby można zwiększyć, bo nasze kraje mają ponadprzeciętny potencjał — stwierdził ambasador Turcji w Polsce Rauf Alp Denktaş.


W zakresie infrastrukturalnym, ambasador wskazał na potrzebę wspólnych działań firm tureckich i polskich zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, m.in. na terenie Azji Centralnej i Kaukazu. Przyznał, że na terenie Polski firmy tureckie są w stanie budować więcej niż obecnie i są gotowe na kolejne wyzwania.

— Polska plasuje się w czołówce państw o szerokiej skali prowadzonych prac budowlanych. Realizujemy ambitne programy rozwoju transportu lądowego zarówno w obszarze drogowym, jak i kolejowym. Jesteśmy niezmiennie otwarci na współpracę z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi. Tureckie firmy od dawna uczestniczą w postępowaniach przetargowych na budowę dróg i realizują kontrakty budowlane na mocy podpisanych umów. Natomiast zarówno w polskim, jak i unijnym prawie zamówień publicznych, przetargi na realizację inwestycji w infrastrukturę transportową organizowane są z zachowaniem zasad równego traktowania wykonawców oraz zapewniania uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu. Przestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych oraz reguł i zasad z nich wynikających jest dla nas priorytetem — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.


W tym kontekście minister A. Adamczyk dodał, że w ubiegłym roku po raz pierwszy wprowadzony został mechanizm waloryzacji na poziomie 10 proc. wartości kontraktów, a w 2023 r., mając na uwadze negatywne trendy w gospodarce, podjęto decyzję o kolejnej podwyżce, zwiększającej limit waloryzacji do 15 proc. Szef resortu infrastruktury poinformował także, że w tym zakresie Rada Ministrów zdecydowała o przeznaczeniu na realizację inwestycji związanych z Rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) dodatkowo 2,6 mld zł, a na inwestycje z Programu budowy 100 obwodnic dodatkowo 100 mln zł.

Zarówno minister, jak i ambasador podkreślili znaczenie dalszego rozwoju transportu lotniczego, w tym zacieśnianie relacji między przewoźnikami lotniczymi, współpracy międzyportowej oraz wykorzystania potencjału portów regionalnych.

Tags: No tags

Comments are closed.