STOWARZYSZENIE POD NAZWĄ KLUB PRZYJACIÓŁ POLSKIEJ PLATFORMY EKOL0GICZNEJ

Szeroko pojęta edukacja środowiskowa i ekologiczna oparta na fundamentach dziedzictwa narodowego, kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich oraz wdrażaniu procesu znoszenia barier społecznych.

Istnieje już wiele organizacji społecznych związanych z tematyką ekologii, skąd więc pomysł na kolejną ?

Tytułem wstępu i genezy. Jako Stowarzyszenie pod nazwą Klub Przyjaciół Polskiej Platformy Ekologicznej zostaliśmy wpisani do KRS 26.05.2022.

Z pozyskanych informacji od członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiej Platformy Ekologicznej S.A. wiem, że pomysł na działalność społeczną i pozabiznesową przyświecał Polskiej Platformie Ekologicznej SA od chwili jej założenia. Był to jeden z wielu kierunków działań założony w pewnej czasoprzestrzeni.

W kwietniu bieżącego roku główny akcjonariusz i Zarząd Polskiej Platformy Ekologicznej S.A. uznał, że taką propozycję można skierować do mnie jako aktywnego sympatyka działań proekologicznych.

To właśnie spowodowało, że plany i zamierzenia przekuły się w czyny. Z zespołu przedsiębiorczych ludzi wyłoniła się grupa członków założycieli Stowarzyszenia. Walne Zebranie uchwaliło Statut i  władze Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu wypełnili wnioski, skompletowali dokumenty i cały pakiet trafił do Sądu Rejestrowego. Doskonale pamiętam ten dzień, pełen emocji, nadziei i planów na działanie.

Nasze miejsce to Polska, nasza misja to edukacja i wspieranie postaw proekologicznych w powiązaniu z poszanowaniem i propagowaniem kultury, historii, tradycji sztuki lokalnej, partnerskie wdrażanie opracowanych strategii rozwoju i wynikających z nich planów działań dla regionów a także promowanie działań pro-społecznych.

Jakie konkretnie zadania chcecie realizować ?

Jakie? Statutowe. Oczywiście wszyscy wiemy, że to wielkie uproszczenie. Inicjator i pomysłodawca czyli Polska Platforma Ekologiczna S.A. realizuje cele bezpośrednie, działając na rzecz środowiska. Prowadzi prace badawcze, wdraża technologie recyklingowe, koordynuje prace i konsoliduje podmioty gospodarcze w wytyczaniu kierunków dla podnoszenia standardów w tym obszarze.

Nasza rola jako NGO obejmuje zakres współpracy, wspierania i prowadzenia działalności promocyjnej z organizacjami i przedsiębiorstwami działającymi w sferze ochrony środowiska w tym z PPE SA i jej spółkami partnerskimi.

W Preambule Statutu Klubu Przyjaciół Polskiej Platformy Ekologicznej czytamy: „Wolą członków założycieli jest powołanie Stowarzyszenia, które w swoim założeniu będzie zajmować się wspieraniem i współtworzeniem zasad zrównoważonego rozwoju, by obecne i przyszłe pokolenia mogły sprawiedliwie realizować swoje potrzeby środowiskowe i rozwojowe, gdzie ochrona środowiska musi być integralną częścią procesu rozwoju.”

Członkowie założyciele zgodnie postanowili, by w towarzystwie autorytetów i ludzi dobrej woli zrealizować w najbliższym czasie projekt Tour De Ekologia, równocześnie podejmując działania budzące postawy patriotyczne, wiedzę historyczną, środowiskową i ekologiczną a także aktywność fizyczną i niwelowanie barier społecznych.

Istnieje już wiele takich organizacji, czym chcecie się wyróżniać ?

Zdefiniowałabym to jednym słowem – impetem.

Poza tym, zarządzaniem własną jakością, tak, by w przyszłości nie działać dzisiejszymi rozwiązaniami, współpracować ze wszystkimi ludźmi i organizacjami otwartymi na wspólne zamierzenia, zachęcając tych, którzy do tej pory nie mieli okazji podjąć takich wyzwań lub pomimo zaproszeń nie byli na nie gotowi.

Nasze cele są transparentne, czyny są proste i otwarte, mówimy językiem zrozumiałym i niosącym przesłanie, korzystamy z wiedzy naukowców i ludzi doświadczonych. Zapraszamy do współdziałania ponad podziałami i zdajemy sobie sprawę, ze codzienność Stowarzyszenia to systematyczna długofalowa praca.

Co dotychczas osiągnęliście i jakie macie plany na najbliższą przyszłość ?

W  końcu maja bieżącego roku zostaliśmy zarejestrowani w KRS, by już w lipcu 2022 r. nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Borówek. W ramach Partnerstwa Strategicznego i na mocy porozumienia, Klub Przyjaciół Polskiej Platformy Ekologicznej został współorganizatorem IV Borówkowego Rajdu Rowerowego.

Z radością mogę powiedzieć, że wspólnie zrealizowaliśmy wszystkie założenia i cele eventu a w ramach publicznej zbiórki pieniędzy zebraliśmy istotną sumę na rzecz Stowarzyszenia „Prusickie Serce dla Zwierząt”. Podczas tego wydarzenia gościliśmy także 14 letniego Kubusia z rodzicami, który choruje na dziecięce porażenie mózgowe i dla którego pragniemy zaangażować się w zbiórkę pieniędzy i pomoc finansową przeznaczoną na postępy w rehabilitacji. To już niebawem – 01.10.2022 r.

W imieniu członków Klubu Przyjaciół Polskiej Platformy Ekologicznej z siedzibą we Wrocławiu wraz z Partnerem i  Gospodarzem terenu, jakim są Stawy Milickie S.A. z siedzibą w Rudzie Sułowskiej, serdecznie zapraszam do udziału w Tour De Ekologia, utrzymanym w formule rodzinnego rajdu rowerowego, szlakami wspaniałego Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy.

Tu muszę mocno podkreślić ogromny wkład merytoryczny i organizacyjny oraz zaangażowanie kadry Stawów Milickich S.A. w nasze wspólne przedsięwzięcie.

Szeroka oferta zajęć terenowych, opierających się na tradycji rybackiej i niezwykłych walorach przyrodniczych Doliny Baryczy i Stawów Milickich, przygotowana przez doświadczonych edukatorów i przewodników Centrum Edukacji Turystycznej nadaje niezwykły charakter oraz specjalną jakość realizacji projektu.

Pragniemy, by nasz ekologiczny rajd był wyjątkowym wydarzeniem na rowerowej mapie Polski, dlatego dokładamy wszelkich starań, by nadać mu unikalny charakter.

Cele jakie przyświecają realizacji eventu to:

promocja walorów turystyczno – krajoznawczych szlaków rowerowych Doliny Baryczy, w szczególności terenów Stawów Milickich,

upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych,

propagowanie ekologicznego stylu życia i edukacji historyczno – ekologicznej,

kształtowanie postaw obywatelskich,

popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji, aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia,

stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej,

promocja i organizacja wolontariatu.

Z przyjemnością informujemy, ze w ramach autentycznego niwelowania skutków niepełnosprawności w dążeniu do wyrównywania życiowych szans, gościć będziemy rowerzystów niewidomych, skupionych wokół Fundacji „Szansa dla Niewidomych”.

Trasa rajdu przebiega pośród najstarszych stawów hodowlanych w Europie a teren ten stanowi również największy w Polsce rezerwat ptactwa.

Na trasie przejazdu znajdzie się pięć stanowisk edukacyjnych, by zapoznać uczestników z bogactwem historii, fauny i flory tego miejsca, stanowiącego nasze dziedzictwo narodowe.

Na mecie wydarzenia proponujemy pokazy survialowe, uczymy jak przetrwać w ekstremalnych warunkach pogodowych, leśnych a także innych krytycznych sytuacjach terenowych. Kolejny partner pozwoli wziąć udział w warsztatach dotyczących udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Muzyczną oprawę zapewni Regionalny Zespół Muzyczny „Mirkowianie”, który cieszy się dużą popularnością.

Jesteśmy w trakcie rozmów dotyczących uświetnienia programu przez uczestnictwo przedstawicieli firm takich jak: Citronex Sp. zo.o., Tarczyński S.A., Eneris Surowce S.A. oraz Fundacji „Odzyskaj Środowisko”.

Do współpracy edukacyjnej zapraszamy również Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za merytoryczne i logistyczne wsparcie, jakiego udziela nam Nadleśnictwo Żmigród. Ogromnie liczymy na pozyskanie Patronatów Honorowych Samorządów.

Partnerami wspierającymi nasze przedsięwzięcie są także: Dolnośląska Kraina Rowerowa, Stowarzyszenie Borówki i Zespół „Mirkowianie”.

Nie sposób wymienić wszystkich zaangażowanych i wszystkie atrakcje, również ze względu na niektóre rozmowy i działania w toku.

Czego można życzyć tak młodej organizacji ?

Powodzenia, siły, wytrwałości, ambicji i rozmachu w kolejnych projektach.

Z pewnością wydarzeniem roku jest dla nas organizacja KONGRESU pod hasłem Ekologia i Patriotyzm  – Sprzeczność czy Konieczność?

Jest to wydarzenie realizowane wspólnie z Polską Platformą Ekologiczną S.A. w dniu 24.11.2022 r we Wrocławiu w  Hotelu Haston City.

Mamy już potwierdzony udział kilkunastu naukowców, jednostek badawczych, prawników, przedstawicieli ministerstw, samorządów i przemysłu.

Tematyka obejmie między innymi:

bezpieczeństwo energetyczne w teorii i praktyce,

zagadnienia związane z Gospodarką Obiegu Zamkniętego,

założenia Zielonego Ładu, by móc aspirować do miana kontynentu neutralnego dla klimatu,

regulacje i trendy ESG czyli wyzwania, jakie stawiają czynniki, w oparciu o które, tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się z 3 elementów: E – Environmental – Środowisko, S – Social – Społeczna odpowiedzialność and G – Governance – Ład korporacyjny.

Zaprezentujemy również wdrożone technologie własne oraz firm zewnętrznych także zagranicznych.

W najbliższym czasie przedstawimy szczegółowy program zawierający listę prelegentów, tematy wystąpień oraz paneli dyskusyjnych.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w naszych przedsięwzięciach, których program i założenia można poznać na stronie www.kpppe.org oraz w social mediach.

O wszelkich poczynaniach informujemy na bieżąco.

Serdecznie pozdrawiam czytelników, szczególnie tych, którym bliskie są wspólne działania w kierunku bezpiecznej, zielonej transformacji.

Bardzo dziękuję za zaproszenie i rozmowę.

Z ekologicznymi pozdrowieniami
Bożena Grabecka
Prezes Zarządu
Klubu Przyjaciół Polskiej Platformy Ekologicznej

Rozmawiał Redaktor Wydawniczy
Krzysztof Wietecha

Tags: No tags

Comments are closed.