1-47040

Szkolenia dla samorządowców w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W Sali Sejmikowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyły się szkolenia dot. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zmian w regulaminach wynikających z Uchwały Rady Ministrów nr 205 /2022, zmieniającej Uchwałę Rady Ministrów nr 84/2021, powołującą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w których udział wzięli Wicewojewodowie Dolnośląscy, Pan Wojewoda Jarosław Kresa w pierwszej turze, Pan Wojewoda Bogusław Szpytma w drugiej turze, przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego: Grzegorz Łyczko menedżer zespołu, dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych oraz Piotr Buzar menedżer ds. rozwoju relacji społecznych koordynujący województwo dolnośląskie Banku Gospodarstwa Krajowego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządowców w konsultacjach wziął udział także Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Daniel Gibski.
Spotkania miały charakter stacjonarny i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród samorządowców z Dolnego Śląska. Po przeprowadzonej prezentacji był czas na zadawanie pytań, których w obu turach nie brakowało.

Bardzo dziękujemy za przybycie!

Tags: No tags

Comments are closed.