1460x616 (6)

Szybka kolej połączy stolicę Podkarpacia z lotniskiem

Postępują prace przy budowie nowej linii kolejowej do lotniska Rzeszów – Jasionka. Już w czerwcu 2023 r. podróżni skorzystają z nowych przystanków w przejazdach aglomeracyjnych. Na linii w stronę Dębicy i Przeworska będą to: Sędziszów Małopolski Wschodni i Rzeszów Pobitno. Nowe miejsca zatrzymania się pociągów przygotowane będą latem także na linii do Kolbuszowej: Rzeszów Staromieście, Głogów Małopolski Niwa i Kolbuszowa Górna oraz na trasie do Strzyżowa: Rzeszów Centrum, Rzeszów Politechnika, Boguchwała Dolna i Żarnowa. Lepsze możliwości w komunikacji zapewnią dodatkowe perony, budowane przy istniejących stacjach w Kolbuszowej, w Zaborowie i Strzyżowie.

Kolejne, przystanki – spośród 14, zaplanowanych dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, będą sukcesywnie oddawane do eksploatacji pasażerów w drugim półroczu. Nowe obiekty zapewnią komfort i dostępność wszystkim podróżnym.

– Systematycznie poprawiamy skomunikowanie koleją polskich lotnisk z centrami miast. Potwierdza to jedna z największych inwestycji na Podkarpaciu, dzięki której jeszcze w tym roku będą lepsze możliwości podróży aglomeracyjnych – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

– Powstała niedawno Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna cieszy się dużą popularnością. To pokazuje, że jej powołanie było słuszną decyzją. Dzięki budowie linii kolejowej do lotniska Rzeszów-Jasionka rozwinie się ona jeszcze mocniej – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.


Oprócz dodatkowych przystanków i peronów, na jednotorowych trasach do Kolbuszowej i Strzyżowa budowane są mijanki. To istotny element przedsięwzięcia, zwiększający przepustowość linii. Nowe odcinki torów pozwalają na mijanie się pociągów i zapewniają sprawny ruch.

Stolica Podkarpacia – podobnie jak inne miasta europejskie, zyska bezpośrednie, szybkie połączenie z lotniskiem. Dojazd koleją zajmie ok. 14 minut. Nad drogą krajową Rzeszów – Warszawa powstał wiadukt kolejowy, ważny element dla realizacji połączenia. Obiekt zapewni bezkolizyjny ruch na trasie do lotniska oraz bezpieczną komunikację drogową pod torami. Obecnie budowane są tory i sieć trakcyjna. Wykonawca rozpoczął prace związane z budową peronów dla nowego przystanku Głogów Małopolski Południowy oraz stacji Rzeszów Lotnisko.

Projekt PKP Polskich Linii Kolejowych SA za ponad 334 mln zł jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie unijne wynosi nieco ponad 196 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w III kwartale 2023 r.

Konferencja odbyła się na marginesie „Dialogu Wysokiego Szczebla dla Ukrainy” – dwudniowego spotkania przedstawicieli 23 krajów zrzeszonych w Międzynarodowym Forum Transportu (ITF). Biorą w nim udział przedstawiciele 23 państw z 3 kontynentów oraz 3 instytucji międzynarodowych. Więcej o na ten temat w komunikatach: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozpoczyna-sie-dialog-wysokiego-szczebla-dla-ukrainy oraz https://www.gov.pl/web/infrastruktura/dialog-wysokiego-szczebla-dla-polski-i-ukrainy-dla-europy-dla-swiata.

Tags: No tags

Comments are closed.