Polregio, Premiera nowych rozwi¹zañ sprzeda¿y biletów POLREGIO

TRAKO 2023: Polregio stawia na wideomaty. To rewolucja w sprzedaży biletów

POLREGIO, największy pasażerski przewoźnik w Polsce, zaprezentował na Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO dwa rodzaje urządzeń samoobsługowych. Nowoczesne formy zakupu biletów to duże udogodnienie dla pasażerów. Podczas targów spółka podpisała również umowę o strategicznej współpracy z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

https://r.dcs.redcdn.pl/webcache/pap-embed/iframe/rQlDXu8P.html

POLREGIO stawia na nowoczesne sposoby sprzedaży biletów. Nowe urządzenia samoobsługowe umożliwiają zakup biletu na każdym etapie podróży – na dworcu (wideomat wewnętrzny), na peronie (wideomat zewnętrzny), jak również na pokładzie pociągów największego polskiego przewoźnika (biletomat mobilny).

„Rozszerzamy ofertę handlową o nowe kanały sprzedaży z myślą o naszych pasażerach. Obecnie mamy ok. 120 kas stacjonarnych oraz ok. 90 biletomatów i 10 nowoczesnych wideomatów. Trwa proces montażu 18 kolejnych wideomatów, a w ostatnich dniach podpisaliśmy umowę na montaż blisko 30 mobilnych biletomatów, które będą instalowane w taborze obsługującym województwo wielkopolskie” – zapowiedział Adam Pawlik, prezes zarządu POLREGIO S.A.

Wideomaty, wprowadzone w ramach pilotażu w październiku 2022 r., odniosły spory sukces – w wybranych lokalizacjach wyniki sprzedaży przekroczyły założenia przewoźnika. Działają one całą dobę jak klasyczne biletomaty. Dodatkowo w godz. 6-22 umożliwiają zakup biletu za pośrednictwem e-kasjera w ramach wideorozmowy, podobnie jak w standardowym okienku kasowym. Nowe wideomaty są montowane na dworcach w województwie pomorskim, opolskim, wielkopolskim oraz lubelskim. Docelowo do końca przyszłego roku pojawią się również w innych regionach.

Wideomaty POLREGIO, czyli połączenie biletomatu i tradycyjnej kasy stacjonarnej

Wideomaty stanowią innowacyjne rozwiązanie na kolei, gdyż oprócz funkcjonalności biletomatu są wyposażone w mikrofon, głośnik oraz kamerę. Dzięki temu urządzenia te mają cechy tradycyjnej kasy biletowej. Dodatkowo wideomat Polregio sprzedaje bilety wszystkich przewoźników kolejowych w Polsce, co w przypadku tradycyjnych biletomatów dotychczas było niemożliwe. Kolejną zaletą wideomatów jest ich efektywność kosztowa poprzez wyeliminowanie płatności gotówką (co nadal jest możliwe u kierownika pociągu) – są znacznie tańsze w utrzymaniu, co pozwala uzupełnić ofertę kas stacjonarnych, zlokalizowanych główne na dużych dworcach, o małe stacje w całej Polsce. Ma to bardzo duże znaczenie dla Polregio, bo pociągi przewoźników zatrzymują się na ok. 1900 stacjach w całym kraju. Tradycyjnych okienek kasowych przewoźnik posiada jedynie 120.

„Zaprojektowaliśmy urządzenia skrojone na miarę potrzeb pasażerów kolei, zwracając uwagę na różnorodne miejsca, w których mogą oni potrzebować zakupić bilet: na dworcach, peronach, czy nawet bezpośrednio w pociągu” – stwierdził Jarosław Leśniewski, prezes zarządu M4B S.A., firmy, która zbudowała nowoczesny wideomat POLREGIO.

Zakup biletów będzie również możliwy bezpośrednio w pociągu, dzięki zamontowanemu na jego pokładzie nowemu biletomatatowi mobilemu. Pierwszych 30 biletomatów pojawi się w składach POLREGIO jeżdżących w woj. wielkopolskim. Również i te urządzenia są efektywne kosztowo – tak jak wideomaty nie obsługują płatności gotówką, natomiast pasażerowie nadal mogą kupić bilet w ten sposób u kierownika pociągu.

Nowoczesne urządzenia samoobsługowe POLREGIO łatwe w obsłudze dla każdego

Marcel Klinowski, wiceprezes zarządu POLREGIO S.A. zwrócił uwagę na wymierne finansowe korzyści, jakie zyska spółka po zainstalowaniu wszystkich trzech rodzajów automatów biletowych. „Wprowadzenie trzech rodzajów urządzeń samoobsługowych pozwoli spółce na zmniejszenie kosztów sprzedaży biletów przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności tego kanału sprzedaży. Urządzenia będą dostosowane do potrzeb pasażerów w każdej grupie wiekowej, w tym osób z niepełnosprawnościami. Automat jest opisany językiem Braille’a, a połączenie z e-kasjerem można wywołać również fizycznym przyciskiem” – podkreślił Marcel Klinowski, wiceprezes zarządu POLREGIO S.A.

W 2024 roku POLREGIO planuje uzupełnić ofertę o kolejnych 90 urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych, co zwiększy dostępność zakupu biletów na dworcach. Jednocześnie przewoźnik nie rezygnuje z ekspansywnego rozwoju kanałów zdalnych – aplikacji oraz własnej strony www, gdzie można kupić bilet.

Udział zdalnych kanałów sprzedaży w Polregio w ostatnich trzech latach wzrósł trzykrotnie i w drugim kwartale 2023 roku tę formę zakupu wybrało już 35 proc. podróżnych. Trend ten w przyszłych latach się utrzyma. POLREGIO sukcesywnie zwiększa liczbę różnego rodzaju urządzeń samoobsługowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów.

„Prognozy pokazują, że do 2030 roku łączny udział automatów biletowych według liczby sprzedanych biletów będzie wyższy niż w przypadku stacjonarnych kas biletowych. To wynik dalszego procesu cyfryzacji oraz zmiany pokoleniowej. Wideomaty na kolei eliminują istotną lukę w procesie automatyzacji sprzedaży, jednocześnie umożliwiając kontakt z drugim człowiekiem w trakcie zakupu biletu” – podkreślił Adam Pawlik, prezes zarządu POLREGIO S.A.

Strategiczna współpraca między Polregio a CPK

Ponadto na targach TRAKO 2023 przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego i POLREGIO podpisali umowę o strategicznej współpracy w zakresie wspólnego działania na rzecz rozwoju usług kolejowych.

Tym samym obie spółki już teraz intensywnie pracują nad trzema możliwymi obszarami przyszłej współpracy:

  • serwisowaniem tzw. poolu taborowego CPK w Punktach Utrzymania Taboru należących do Polregio;
  • obsługą przez Polregio połączeń międzyregionalnych na liniach CPK (pociągi kategorii RegioExpress);
  • tworzeniem oferty handlowej z wykorzystaniem doświadczenia przewoźnika, jego sieci handlowej oraz autorskich rozwiązań Polregio, w tym tworzonego obecnie, nowego systemu sprzedaży największego pasażerskiego przewoźnika w Polsce.

Dzięki strategicznej współpracy CPK i Polregio cała inwestycja będzie jeszcze lepiej przygotowana i efektywna z korzyścią dla pasażerów. Umożliwi to stworzenie kompleksowego rozwiązania zakupu i wykorzystania nowego taboru dla relacji międzyregionalnych i ogólnopolskich przewozów w ramach Kolei Dużych Prędkości. Polregio docelowo możne dzięki temu zyskać kolejnego organizatora przewozów, dzięki czemu zdywersyfikuje przychody na podstawowej działalności.

Strategiczna współpraca z CPK to również szansa na głęboką modernizację Punktów Utrzymania Taboru należących do Polregio, które będą mogły docelowo serwisować najnowocześniejsze pojazdy należące do poolu taborowego CPK.

POLREGIO S.A. to największy pasażerski przewoźnik w Polsce. Ma 27 proc. udziału w rynku. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 1700 pociągów, które zatrzymują się na około 1900 stacjach. W 2023 roku z usług POLREGIO skorzysta blisko 100 mln pasażerów.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

zdjęcie: PAP/M. Moryl (5)

Tags: No tags

Comments are closed.