Warszawa przeciw depresji

Warszawski sojusz przeciw depresji

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji przedstawiciele m.in. KE, WHO, Aliansu Przeciw Depresji oraz stołecznego ratusza spotkają się na konferencji poświęconej zdrowiu psychicznemu. Po Warszawie będzie również kursował specjalny tramwaj zdrowia psychicznego, oznaczony literą H.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w ciągu najbliższych kilku lat depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Według ostatnich danych liczba chorych wynosi ponad 350 mln, w samej Europie blisko 85 mln. Oficjalnie w Polsce z depresją zmaga się ponad 1,5 mln osób.

– Wiemy, że depresja może dotknąć każdego, na każdym etapie życia i jest bardzo poważną chorobą. Dlatego chcemy, aby mieszkańcy wiedzieli, gdzie szukać wsparcia i pomocy, którą zapewniamy w miejskich placówkach – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Jak alarmują specjaliści, dramatycznie rośnie również liczba młodych ludzi w kryzysie psychicznym, dlatego rozwijamy miejską ofertę pomocową dla dzieci i młodzieży – dodaje wiceprezydent Kaznowska.

Transmisja wydarzenia dostępna na stronie organizatora.

Pomoc dla uczniów

Miejska oferta pomocowa to przede wszystkim wsparcie w szkołach, kolejny rok realizowany jest program „Szkoła dobrostanu psychicznego”, szkolenia m.in. na temat walki z depresją u dzieci i nastolatków, dostęp do sieci poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów w miejskich podmiotach leczniczych,.

– W zeszłym roku szkolnym nasi specjaliści udzielili łącznie ponad 16 tys. konsultacji, przeprowadzali zajęcia grupowe i inne działania specjalistyczne – informuje wiceprezydent Renata Kaznowska.

W miejskich podmiotach funkcjonuje osiem ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Placówki oferują m.in. porady i diagnostykę, sesje psychoterapii (indywidualnej, rodzinnej, grupowej) i wizyty.

Ośrodki znajdują się w Śródmieściu, na Białołęce, na Bielanach, Ochocie, w Ursusie, na Pradze-Południe, w Wawrze i na Woli.

Również w miejskich podmiotach leczniczych funkcjonują poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży m.in. na Żoliborzu, Woli, Ursynowie, Pradze-Północ.

Centra i leczenie ambulatoryjne

W ramach unijnych projektów w Warszawie działają także dwa środowiskowe centra – przy Szpitalu Wolskim oraz w placówkach SZPZLO Warszawa – Ochota.

W skład centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży wchodzi poradnia zdrowia psychicznego oraz oddział dzienny. Pacjenci mają dostęp do szerszego zakresu świadczeń, niż w ośrodkach opieki psychologicznej. Na tym poziomie objęci są opieką lekarzy psychiatrów oraz prowadzona jest bardziej zaawansowana opieka terapeutyczna. Zapewnione jest również leczenie w miejscu zamieszkania pacjenta.

W 2021 roku  z opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej w miejskich przychodniach i szpitalach skorzystało blisko 7 tys. dzieci i młodzieży, którym udzielono niemal 50 tys. konsultacji.

Poradnie zdrowia psychicznego

W miejskich przychodniach funkcjonuje 26 poradni zdrowia psychicznego i oddziałów dziennych  dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Poradnie udzielają  indywidualnych świadczeń w ramach opieki ambulatoryjnej, oferują kompleksową pomoc psychiatryczną czy leczenie zaburzeń nerwicowych i rehabilitację.

Zaplanowane w projektach rozwiązania mają wzmacniać osoby chore w ich funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych, a także poprawiać jakość i efektywność działań w obszarze zdrowia psychicznego. Projekty realizowane są w Szpitalu Wolskim i Szpitalu Bielańskim.

Śródmiejski sojusz na rzecz depresji

Od jesieni ubiegłego roku, na terenie dzielnicy Śródmieście działa Alians Przeciw Depresji w Warszawie. To jeden z pierwszych w Polsce lokalnych sojuszy mieszkańców, instytucji i lekarzy na rzecz osób doświadczających depresji. Alians działa pod patronatem prezydenta Warszawy i przy wsparciu władz dzielnicy Śródmieście. Do 2024 r. sojusz ma za zadanie uwrażliwiać warszawiaków i instytucje na sytuację osób zagrożonych depresją i jej doświadczających. Śródmiejski alians ma także pomóc w zapobieganiu zachowaniom samobójczym. Patronat nad otwarciem aliansu w Warszawie objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Wśród priorytetów Warszawskiego Aliansu Przeciw Depresji jest m.in. wspieranie zdrowia psychicznego dzieci, nastolatków, młodzieży oraz osób starszych, a także promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy i wspieranie rządzących w przekształcaniu usług w zakresie zdrowia psychicznego.

Tramwaj zdrowia psychicznego

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego ulicami Warszawy kursuje dzisiaj specjalna linia tramwajowa oznaczona literą H, jak „help”, czyli pomoc po angielsku. Przejazd tramwajem jest bezpłatny. We wnętrzu pojazdu znajdują informatory o ochronie zdrowia psychicznego, działania w kryzysie, szukaniu pomocy i profilaktyce.

  • Linia Zdrowia Psychicznego kursuje na linii Pl. Narutowicza – Kawęczyńska Bazylika. Akcję wsparły Tramwaje Warszawskie.
  • Odjazdy z placu Narutowicza zaplanowane są na godziny: 12:00, 13:30 i 15:00.
  • Odjazdu z przystanku Kawęczyńska-Bazylika o 12:45, 14:15 i 15:45.

Pomysłodawcy i organizatorzy akcji to Fundacja Growspace oraz inicjatywy społeczne: Nastoletni Azyl oraz Idź Pobiegaj.

„Od czasów pandemii coraz częściej rozmawiamy o zdrowiu psychicznym –na konferencjach, debatach, w szkołach czy miejscach pracy. Tabu związane z zaburzeniami psychicznymi jest nieco mniejsze. Jednak wciąż wiele osób wstydzi się szukać pomocy. Dla niektórych pójście do specjalisty, takiego jak psycholog czy psychiatra, wydaje się wręcz niemożliwe. Nie pomaga również kryzys opieki psychiatrycznej – zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych” – piszą inicjatorzy akcji.

Więcej o wydarzeniu na profilu organizatorów na Facebooku: facebook.com/events

Tags: No tags

Comments are closed.