9b089d94-77d7-4208-9684-ebc5683dccab

Wiceminister Ireneusz Zyska o rozwoju wodoru w Kielcach

Transformacja energetyczna, w tym rozwój nowoczesnych technologii to główne tematy rozmów podczas XXV Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX. W wydarzeniu, które odbyło się 8 marca 2023 r., udział wziął wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Wiceminister Ireneusz Zyska o rozwoju wodoru w Kielcach

Podczas targów wiceminister Ireneusz Zyska wziął udział w spotkaniu dotyczącym utworzenia doliny wodorowej dla województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Jak podkreślił wiceszef resortu klimatu i środowiska, transformacja energetyczna dotyczy wszystkich regionów Polski i może dawać szanse na rozwój. 

Polityka klimatyczna oraz konieczność uniezależnienia się od surowców kopalnych sprawiają, że wodór będący nośnikiem energii, może do końca dekady stanowić jeden z filarów transformacji energetycznej. Nie powinniśmy obawiać się tych zmian, gdyż dają nam one wiele możliwości. Transformacja energetyczna może być szansą wykorzystania polskiego potencjału w zakresie nowych technologii, a ponadto pozwoli na uniezależnienie się od importu węglowodorów z Rosji, a co za tym idzie, zapewni bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju na kolejne dekady

– powiedział.

Wiceminister zwrócił także uwagę, że powstawanie dolin wodorowych powinno być kompatybilne z rozwojem regionu, gdzie spotkać mogą się wszyscy zainteresowani – przemysł, administracja czy instytucje naukowe i badawcze.

W Polsce możemy w ramach dolin wodorowych stawiać na innowacyjne przedsięwzięcia przemysłowe, projekty inwestycyjne o dużej, wieloletniej skali realizowane w ramach określonego obszaru geograficznego. Aktualnie w Polsce rozwijanych jest siedem projektów takich dolin. Do grona tego może dołączyć dolina wodorowa, która obejmie obszar województw lubelskiego i świętokrzyskiego. Oba regiony posiadają ogromny potencjał intelektualny i naukowy, który może pobudzić zaangażowanie renomowanych podmiotów ze świata nauki i biznesu we współtworzenie tego projektu

– wyjaśnił.

Pełnomocnik rządu ds. OZE wziął też udział w spotkaniu członków Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich. W trakcie trwania rozmów wiceminister Ireneusz Zyska wskazywał, że niezwykle istotne jest tworzenie przestrzeni do współpracy.

Idealnym przykładem są ambitne cele i projekty zainaugurowane właśnie przez Centralny Klaster wodorowy. Wspierają one realizację Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. z perspektywą do roku 2040, co przełoży się na budowę całego łańcucha wartości na terenie naszego kraju

– mówił.

Tags: No tags

Comments are closed.