729x308 (9)

Wizyta w magazynie zbożowym w Bartoszycach

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przebywał dziś w województwie warmińsko-mazurskim. Rano złożył wizytę w magazynie zbożowym w Bartoszycach, gdzie został podpisany list intencyjny związany z realizacją projektu „Spichlerz Północy”.

Spichlerz Północy

– Projekt „Spichlerz Północy”, który zakłada rozbudowę powierzchni magazynowej, zbożowej na północy, w oddziale Elewarru w Malborku ma ogromne znaczenie dla rolnictwa na Warmii i Mazurach, gdzie znajdują się duże towarowe gospodarstwa – stwierdził szef resortu rolnictwa.

Wicepremier zwrócił również uwagę, że magazyny zbożowe na północy mają szczególne znaczenie ze względu na to, że znajdują się w bliskiej odległości portu – to istotne, gdyż cały czas pomagamy Ukrainie w eksporcie jej zboża.

List intencyjny

Podczas spotkania w Bartoszycach przedstawiciele Krajowej Grupy Spożywczej oraz spółki Elewarr, w obecności wicepremiera Henryka Kowalczyka raz wiceministra aktywów państwowych Andrzeja Śliwki, podpisali list intencyjny, w którym strony zadeklarowały wolę realizacji projektu „Spichlerz Północy”. Krajową Grupę Spożywczą reprezentowali prezes zarządu Jacek Wernicki oraz członek zarządu Piotr Błażewicz, a spółkę Elewarr prezes zarządu Hubert Grzegorczyk oraz wiceprezes zarządu Monika Parafianowicz.

Rozbudowa Krajowej Grupy Spożywczej

– Spichlerz Północy to kolejny element rozbudowy Krajowej Grupy Spożywczej – podkreślił wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas spotkania z przedstawicielami Elewarru i Krajowej Grupy Spożywczej.

– Elewarr już spełnił swoją rolę, nie pozwalając na destabilizację rynku zbóż u progu żniw, kiedy próbowano wywołać na tym rynku panikę – dodał szef resortu.

Wicepremier Kowalczyk podkreślił znaczenie rozbudowy powierzchni magazynów zbożowych także ze względu na możliwość przeciwdziałania spekulacjom na rynku zbóż.

Szef resortu rolnictwa podziękował wiceministrowi aktywów państwowych Andrzejowi Śliwce za zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę przy tworzeniu Krajowej Grupy Spożywczej.

Magazyn Bartoszyce

Magazyn Bartoszyce to jeden z pięciu magazynów zbożowych oddziału Elewarru w  Malborku. Jego pojemność to 51,4 tys. ton. Zdolność przyjęcia zboża do magazynu wynosi ok. 1000 ton/dobę w transporcie samochodowym i tyle samo w transporcie kolejowym.

Tags: No tags

Comments are closed.