729x308 (2)

Wsparcie przedsiębiorców znad Odry. Można już składać wnioski

Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu sytuacji ekologicznej na Odrze mogą już składać wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia. Uprawnieni przedsiębiorcy otrzymają jednorazowo 3010 zł na każdego ubezpieczonego pracownika. Zależy nam na tym, by środki jak najszybciej zostały wypłacone. Pieniądze trafią do firm, które prowadzą swoją działalność wzdłuż Odry, a ich przychód spadł co najmniej o połowę – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Panorama Szczecina widok znad Odry
Kto otrzyma pomoc?
Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom z branż najbardziej dotkniętych sytuacją ekologiczną na Odrze. To głównie firmy prowadzące działalność:

turystyczną (hotele i inne obiekty noclegowe itd.)
sportowo – rekreacyjną (wypożyczalnie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego itd.)
gastronomiczną (bary, restauracje itd.).
Pełen krąg podmiotów określa rozporządzanie Rady Ministrów wydane na podstawie ustawy. W dokumencie wskazano 28 uprawionych kodów PKD i 35 powiatów z terenów nadodrzańskich.

Przedsiębiorca, który złoży wniosek o świadczenie musi wykazać spadek przychodów w sierpniu 2022 roku o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu lub czerwcu br. albo w sierpniu 2021 roku.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wniosek?
Wnioski o jednorazowe świadczenie postojowe można składać od 30 września br. jedynie drogą elektroniczną przez platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Pismo powinno wpłynąć do ZUS najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku. Pieniądze będą wypłacane na rachunek płatnika składek.

Wypłata świadczenia
Pieniądze będą wypłacane niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość. ZUS poinformuje na profilu informacyjnym pracodawcy o kwocie wypłaconego jednorazowego świadczenia.

Świadczenie będzie zwolnione w podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nie będzie też podlegało potrąceniom i egzekucji.

Tags: No tags

Comments are closed.