0dea7c83e7848ed2534c9a27aa5e2d5ade8253c2-photo-2

Wspólnie wzmacniamypolską wieś!

Ostatnie doświadczenia pandemii i wojny w Ukrainie pokazały dobitnie, że nasze działania idą w dobrym kierunku. Zmieniamy polską wieś i polskie rolnictwo na lepsze. Jako jedyny kraj w Europie przeznaczyliśmy środki na dopłaty do nawozów (blisko 4 mld zł). Realizując przedwyborcze obietnice, wcielamy w życie kolejne rozwiązania. Od przyszłego roku ponad 97% polskich gospodarstw rolnych będzie otrzymywało płatności bezpośrednie powyżej średniej unijnej. Już tylko te dwa przykłady pokazują, jak ważne są dla nas polska wieś i polskie rolnictwo.

Przez ostatnie lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktywnie wspierało polskie rolnictwo – podejmowało szereg inicjatyw rozwojowych i pomocowych na rzecz rolników, gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych. Działania te objęły trzy główne obszary: wsparcie finansowe, bezpieczeństwo socjalne oraz wsparcie społeczne i rozwój. Wierzymy, że w ten sposób (razem!) zmieniamy polską wieś na lepsze.

Henryk Kowalczyk

Tags: No tags

Comments are closed.