729x308 (2)

Żłobki ważnym elementem polityki rodzinnej

Wiceminister Barbara Socha wzięła udział w Konferencji „Żłobki i Kluby Dziecięce – Współpraca na rzecz najmłodszych”, zorganizowanej przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

List do uczestników konferencji skierowała minister Marlena Maląg.

Napisała w nim m.in: Konferencja „Żłobki i Kluby Dziecięce – Współpraca na rzecz najmłodszych” jest bardzo cenną inicjatywą, umożliwiającą przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń, zapewniającą spotkanie z ekspertami, a także promującą zdrowie dziecka i podkreślającą wagę pracy wykonywanej przez opiekunów. Cieszę się, że mogłam to ważne przedsięwzięcie objąć patronatem honorowym.

Troska o najmłodsze pokolenie

Praca, polegająca na opiece nad małymi dziećmi może być źródłem radości i pozytywnego myślenia – mówiła do uczestników konferencji wiceminister Barbara Socha.

Podkreśliła, że łączy nas troska o najmłodsze pokolenie i o to, by kolejne pokolenia przychodziły na świat, byśmy mogli rozwijać się jako państwo.  Polska potrzebuje polityki społecznej i chce ją rozwijać. Ważnym jej elementem jest polityka rodzinna, w tym zapewnienie miejsc opieki nad małymi dziećmi.

Maluch+

Zmieniony program Maluch+ odpowiada na potrzeby rodziców i samorządów – powiedziała wiceminister Socha.

Choć liczba miejsc opieki nad małymi dziećmi stale rośnie i jest ich już 230 tys., to wciąż są gminy, w których żłobków brak. Niektóre samorządy obawiały się ryzyka, wiążącego się z wymaganym rocznym terminem na ukończenie inwestycji. Teraz mają na to 3 lata, a podmioty niepubliczne – dwa.

Program ma większy budżet i co ważne zapewnia środki na utrzymanie jeszcze przez trzy lata od uruchomienia żłobka. Dotacje, z której gminy mogą skorzystać,  wylicza specjalny algorytm.

Rodzicom pomaga też Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dopłaty do opieki żłobkowej – dodała wiceminister Socha.

Istotna rola żłobków

Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny, zwróciła uwagę na rolę opiekunów żłobkowych, którzy – obok rodziców – jako pierwsi towarzyszą małemu dziecku, obserwują i wspierają jego rozwój.

Życzyła uczestnikom konferencji satysfakcji z pracy i możliwości rozwoju zawodowego.

Tags: No tags

Comments are closed.