729x308

Życzenia minister Marleny Maląg z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych

Co roku w ostatnią niedzielę września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Głuchych. To szczególne święto ustanowione zostało przez Światową Federację Głuchych w 1958 roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg skierowała list z życzeniami.

Święto zostało ustanowione, by zwrócić uwagę na problemy osób niesłyszących. W tym kontekście pragnę wspomnieć o Strategii na rzecz Osób
z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, w której tworzeniu uczestniczyła m.in. Polska Rada Języka Migowego. Jesteśmy wdzięczni za jej wkład w to przedsięwzięcie. Chociaż wiele udało się już wypracować, zależy nam na dalszym likwidowaniu barier, na tworzeniu przestrzeni dostępnej dla każdego. To nasz plan na kolejne lata.

Dzisiejsze święto to także dobra okazja do przypomnienia, że zwyczajna ludzka życzliwość pozwala łatwiej przezwyciężać trudności dnia codziennego.
Ta świadomość rośnie i mam nadzieję, że w następnych latach będzie ona jeszcze wyższa.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych życzę wszystkim osobom niesłyszącym i niedosłyszącym oraz ich bliskim wszystkiego dobrego – dużo zdrowia, pomyślności oraz powodzenia w realizacji planów i przedsięwzięć.

Materiały

List minister Marleny Maląg z życzeniami z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych
25​_09​_List​_MiedzynarodowyDzienGluchych.pdf 0.33MB

Tags: No tags

Comments are closed.